Geriatrie fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die door een 3- jarige masteropleiding zich heeft verdiept in de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd met complexe gezondheidsproblematiek. Het is een doelgroep waarbij vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd een rol spelen. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken of versleten heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

We starten altijd eerst met een gesprek en indien nodig een lichamelijk onderzoek om zo goed mogelijk het probleem en de oorzaak in kaart te brengen. Als verdere behandeling nodig is kijken we bij het opstellen van een behandelplan naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en de mogelijkheden. We richten ons vooral op advies en oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

Voor de afspraak wordt afhankelijk van u w problematiek een half uur of 3 kwartiergereserveerd. Neem alleen de eerste keer een geldig identiteitsbewijs mee. Een handdoek is niet nodig.

De praktijk is sinds 2023 ook aangesloten bij het Parkinsonnetwerk. Dit is een netwerk van specialisten en fysiotherapeuten waarbij de fysiotherapeut u bewegingsstrategieën voor het dagelijks leven kan aanleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.