Huisregels

In onze praktijk zijn we serieus met gezondheidszorg bezig. Aandacht, veiligheid en rust zijn daarbij erg belangrijk. Om dit te garanderen hebben wij een aantal huisregels. Deze regels gelden voor jong en oud.

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat er serieus wordt omgegaan met uw privacy. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met gegevens om en conformeert zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst waarin rechten en verplichtingen staan omschreven voor patiënt en behandelaar zoals de informatieplicht, dossierplicht, recht op inzage van uw dossier, geheimhoudingsplicht, enzovoort. Meer informatie kunt u vinden op onze website bij Privacy.

Persoonsgegevens

Daarnaast gaan we zorgvuldig om uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kort betekent dit dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en vragen daarvoor uw toestemming. Daarnaast hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en vragen ook daarvoor uw toestemming. Indien u vragen heeft of contact wil over ons privacy beleid kan dit via de contactgegevens van onze website of via uw fysiotherapeut. Meer informatie kunt u vinden op onze website bij Privacy.

Klachten

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of een medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Indien u het zelf moeilijk vind om uw klacht bij uw fysiotherapeut aan te kaarten kunt u uw klacht achterlaten middels ons klachtenformulier. We hebben hiervoor een apart deel ingericht op deze website. Ook kunt u contact opnemen met onze beroepsorganisatie:

KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel.  033-4672929

Vergoeding

Vergoeding van fysiotherapie vindt vrijwel altijd plaats vanuit de aanvullende verzekering. Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract en zal uw behandelingen of onderzoek bij hen declareren. Als u niet aanvullend verzekerd bent krijgt u aan het einde van de kalendermaand zelf de factuur van ons via email die u kunt overmaken. Niet nagekomen afspraken die niet minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak zijn afgebeld komen voor uw eigen rekening. Voor verder details en tarieven verwijzen we u naar ‘betalingsvoorwaarden en tarieven’.