Klachtenformulier

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de praktijk of over de behandeling of omgang van uw fysiotherapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Indien u het zelf moeilijk vind om uw klacht bij uw fysiotherapeut aan te kaarten kunt u uw klacht achterlaten middels ons klachtenformulier.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.

Ook kunt u contact opnemen met onze beroepsorganisatie:
KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel. 033-4672929