Omgangsnormen
In onze praktijk zijn we serieus met gezondheidszorg bezig. Aandacht, veiligheid en rust zijn daarbij erg belangrijk. Om dit te garanderen hebben wij een aantal huisregels. Deze regels gelden voor jong en oud.

Privacyreglement
Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat er serieus wordt omgegaan met uw privacy. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met gegevens om en conformeert zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst waarin rechten en verplichtingen staan omschreven voor patiënt en behandelaar zoals de informatieplicht, dossierplicht, recht op inzage van uw dossier, geheimhoudingsplicht, etc. Daarnaast gaan we zorgvuldig om uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kort betekent dit dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en vragen daarvoor uw toestemming. Daarnaast hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en vragen ook daarvoor uw toestemming. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van onze website of via uw fysiotherapeut.

Klachten
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of een medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Indien u het zelf moeilijk vind om uw klacht bij uw fysiotherapeut aan te kaarten kunt u uw klacht achterlaten middels ons klachtenformulier of neem contact op met onze beroepsorganisatie: KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929


Contact

praktijk voor fysio- en manuele
therapie Carla Bastemeijer

Verdistraat 6
3161 RK, Rhoon
T 010 5014516