WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling.

Onze praktijk houdt zich aan de afspraken zoals die gesteld zijn in de WGBO. Wilt u meer weten wat die afspraken precies inhouden kunt u deze in de onderstaande tekst terugvinden.

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)