WTZA

Het leveren van zorg, de kwaliteit en de kosten die daarmee gepaard gaan staan onder streng toezicht. Om deze toezicht te verbeteren is in januari 2022 een nieuwe wet in werking gesteld, de Wet toetreding zorgaanbieders.

Zorgaanbieders die zorg leveren in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en die ‘andere zorg’ leveren (denk aan alternatieve geneeswijzen) vallen onder de Wkkgz en daarmee ook onder de Wtza, De Wet toetreding zorgaanbieders. Deze wet is sinds januari 2022 in werkinge gesteld voor transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. Door te voldoen aan de eisen van de Wtza laat een aanbieder zien dat hij staat voor goede zorg, dat hij transparant wil zijn naar alle betrokkenen en dat hij daarop kan worden aangesproken. Daarom leggen aanbieders van zorg en jeugdhulp hierover in het openbaar verantwoording af. Hiernaast zijn ze verantwoordelijk voor goed bestuur. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien hierop toe. Op deze manier versterken we samen het vertrouwen van alle betrokkenen in de kwaliteit van de zorg die zij leveren en in de manier waarop zij met, in veel gevallen, collectief geld omgaan.

Onze praktijk legt sinds 2022 de verplichte jaarverantwoording af aan de overheid.